NO - BROMOLi MOTORS ble etablert for å utvikle og produsere elektriske Powerbikes og Motorsykler med med ekstrem ytelse og lang rekkevidde.  Bromoli-opplevelsen for deg som kunde starter allerede når du mottar produktet rett hjem på døra, eller får det utlevert ved et Bromoli ServiceCenter.

EN - BROMOLi MOTORS was established to develop and manufacture electric Powerbikes and Motorcycles with extreme performance and long range. The Bromoli experience for you as a customer starts already when you receive the product right at your doorstep, or have it delivered at a Bromoli ServiceCenter.

BROMOLi DELIVERY

NO - Vi leverer sykler direkte til kunder i hele Europa. Syklene leveres i dobbel emballasje for å hindre skader under transport fra vårt lager og hjem til deg. I tillegg leveres syklene nesten helt ferdig montert og klargjort. Du må sette på plass styret, feste pedalene, skru på batteriet og du kan sykle av gårde. Husk å lese gjennom medfølgende dokumentasjon, spesielt er det viktig med riktig vedlikehold av batterier på vinterstid.

EN - We deliver bicycles directly to customers throughout Europe. The bikes are delivered in double packaging to prevent damage during transport from our warehouse and home to you. In addition, the bikes are delivered almost completely assembled and ready. You have to put the handlebars in place, attach the pedals, turn on the battery and you can cycle away. Remember to read through the accompanying documentation, it is especially important with proper maintenance of batteries in winter.

BROMOLi SERVICE CENTER

NO - Bromoli ServiceCenter er en kombinasjon av showroom, butikk, delelager og serviceverksted. Her kan du prøvekjøre eller kjøpe din PowerBike eller få utført alle typer service. Ved våre ServiceCenter i Norge og Sverige har vi også komplette delelager for alle våre produkter, og du kan bestille deler direkte. For tekniske spørsmål, veiledning eller bestilling, bruk vår chat på bromolimotors.com, send mail til servicecenter@bromolimotors.com eller ring oss på +47 48118821 

EN - Bromoli ServiceCenter is a combination of showroom, shop, parts warehouse and service workshop. Here you can test drive or buy your PowerBike or have all types of service performed. At our ServiceCenter in Norway and Sweden, we also have complete parts warehouses for all our products, and you can order parts directly. For technical questions, guidance or ordering, use our chat at bromolimotors.com, send an email to servicecenter@bromolimotors.com or call us +47 48118821

OFFICE

BROMOLi MOTORS

SHOWROOM

BROMOLi MOTORS

SERVICe

BROMOLi MOTORS 

NEDLASTNINGER AV MANUALER

Bromoli G1

Bromoli Trailer

Bromoli G2

Bromoli Solar

Bromoli G3

Accessories

bromoli_brochure_display.jpg
DOWNLOAD
BROCHURE
SEND MAIL